Call: 011/41 – 40 – 556| Email: office@biolab.rs

Laboratorijska oprema

Biolab je osnovan u decembru 1991. kao prva privatna kompanija na polju mađarskog mikrobiološkog tržišta, a danas je i vodeći mađarski proizvođač i snabdevač za mikrobiološke laboratorije u oblastima: zdravstvena zaštita, prehrambena i sanitarna mikrobiologija, industrija mineralnih voda i bezalkoholnih pića, kao i u oblastima univerzitetskog i naučnog istraživanja, te veterinarske i farmaceutske industrije.

Kao rezultat kontinuiranog razvoja u poslednjih 25 godina u Biolab-u možete pronaći preko 800 vrsta različitih proizvoda koji imaju primenu u mikrobiologiji. Pored podloga, tu je i plastični, sterilni potrošni materijal, sirovine za podloge, suplementi i reagensi.

Biolab proizvodi se pojavljuju na tržištima 44 zemlje sa pet kontinenata (Evropa, Afrika, Azija, Amerika i Australija)!

Svi proizvodi kompanije Biolab  su izrađeni u skladu sa ISO 9001-2000 sistemom osiguranja kvaliteta, a proizvodi koji su pod direktivom 98/97/EC su CE označeni.