Call: 011/41 – 40 – 556| Email: office@biolab.rs

Laboratorijska oprema

Biolab SEE je osnovan  krajem 2012. godine kao sestrinska firma “Biolab“-a iz Mađarske.

Osnovna delatnost Biolaba SEE je uvoz i distribucija proizvodnog programa Biolab-a iz Mađarske.

Naša ponuda obuhvata preko 800 proizvoda neophodnih za rad u mikrobiološkoj laboratoriji.

Podaci za identifikaciju